Placeholder image

ZVEZA KULTURNIH DRUŠTEV OBČIN KUNGOTA, PESNICA, ŠENTILJ

Otvoritev razstave

Paletka 2017


Avtor novice: Nina Butolen | Avtor fotografij: Jan Kocbek | Datum objave: 26. 2. 2018

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Pesnica je v soorganizaciji z Zvezo kulturnih društev občin Kungota, Pesnica, Šentilj in Osnovno šolo Jarenina 21. oktobra lani organizirala otroško likovno kolonijo PALETKA 2017, ki je potekala v prostorih osnovne šole v Jarenini.

"Vsakoletna prireditev prinaša v  okolje  občin Kungota, Pesnica in Šentilj predvsem pa v Jarenino, ustvarjalno likovno dinamiko mladih, ki presega običajne okvirje. Razgiba kulturno življenje v kraju in daje mladim priložnost za samorealizacijo v smislu likovnih potreb", je v letošnjem katalogu zapisal strokovni vodja projekta, profesor Alen Krajnc.

Paletka je oblika ustvarjanja v likovno problemsko naravnanih delavnicah, ki omogočajo, da sodelujoči spoznajo najrazličnejše likovne panoge, pristope in tehnike.

Tako so udeležencem dani pogoji za izraz ustvarjalnih nagnjenj na čim več likovnih področjih.

Letos je tako sodelovalo 28 mladih, nadarjenih likovnih ustvarjalcev iz šestih osnovnih šol. Dan so preživeli z ustvarjanjem v 5 delavnicah, v ustvarjalnem duhu, z veseljem in izjemno energijo. Delavnice so vodili ugledni likovni pedagogi: Katja Kozjek Varl, Alen Krajnc, Mitja Novak, Stanko Rijavec in Marko Šebrek, ki s svojimi referencami zagotavljajo, da s sodelovanjem na Paletki najdejo možnost uveljavitve mladi likovni talenti, z njimi njihovi mentorji ter osnovne šole od koder prihajajo.

Otvoritev razstave likovnih del, ki so na Paletki nastali, je bila v četrtek, 22. februarja 2018, ob 17. uri v razstavišču KUD Kajuh Jarenina.

Mentorji so udeležencem svojih delavnic podelili mape s priznanjem, katalogom in zgoščenko, na kateri so fotografije s srečanja in animirana filma, ki sta nastala na srečanju.

S svojim baletnim nastopom je razstavo otvorila učenka Osnovne šole Jarenina in Kosnervatorija za glasbo in balet Maribor Naja Osredečki, ki je vsestranska umetnica, prav tako udeleženka likovne kolonije Paletka.  Sabrina Hudales je prireditev povezovala. Profesor Alen Krajnc je predstavil letošnji katalog zbranih likovnih del in povedal, da likovna dela, ki so nastala v delavnicah presegajo običajne likovne standarde in kriterije, saj gre za učence, ki so izjemno motivirani in pripravljeni na ustvarjalne izzive.

Prispevek likovne kolonije Paletka je za oblikovanje likovne kulture, likovne ustvarjalnosti in socialnih veščin mladih neprecenljiv. Paletka je družbeni potencial, ki v širši geografski prostor pošilja pozitivne vibracije mladih in ustvarja boljšo družbeno klimo. Zato jo je potrebno podpirati, negovati in omogočiti, da se razmahne v vsej svoji  razsežnosti", je za konec dejal še Alen Krajnc.

Pri organizaciji razstave je sodelovalo Kulturno umetniško društvo Kajuh Jarenina. Člani so pomagali pri pogostitvi za udeležence razstave, predsednik društva, gospod Mirko Lorber pa je sodeloval tudi pri postavitvi razstave.

Katalog zbranih del je na voljo na povezavi: https://www.atelier.si/katalogi.html